შეკვეთის დაბრუნება

თქვენ გაქვთ უფლება არ ჩაიბაროთ პროდუქცია, თუ ის არ შეესაბამება საიტზე გამოქვეყნებულ ან თქვენ მიერ შეკვეთილ პროდუქციას. პროდუქციის შესაბამისობა საიტზე გამოქვეყნებულ და შეკვეთილ პროდუქციას შორის უნდა შემოწმდეს თქვენთვის შეკვეთის გადმოცემისას, მიმწოდებელი კურიერის თანდასწრებით.

შეკვეთილ და მოწოდებულ პროდუქციას შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, თქვენ უფლება გაქვთ არ ჩაიბაროთ პროდუქცია და არ მოაწეროთ ხელი მიღება-ჩაბარების აქტს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლო უმოკლეს ვადაში მოგაწოდებთ ახალ პროდუქტს ან მის ალტერნატივას. თუ ჩვენ ვერ  შევძლებთ მოგაწოდოთ ახალი პროდუქტი ან ჩაგინაცვლოთ თქვენთვის მისაღები ალტერნატივით, აღნიშნული პროდუქტის საფასური დაგიბრუნდებათ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.

პროდუქციის შესაბამისობა დასტურდება მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერით. თუ თქვენი მხრიდან ხელი მოეწერა მიღება-ჩაბარების აქტს, გადაცემული პროდუქციის უკან დაბრუნება/შეცვლა არ მოხდება.

ვინაიდან საიტზე განთავსებული პროდუქციის ვიზუალური მახასიათებლები შესაძლოა მცირედით განსხვავდებოდეს პროდუქციის ფაქტობრივი ვიზუალისგან, ამგვარი განსხვავება არ ჩაითვალება შეკვეთილ და მიწოდებულ პროდუქციას შორის შეუსაბამობად. გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, შემძენს შეუძლია შეკვეთის გაფორმებამდე დაუკავშირდეს გამყიდველს დეტალების დაზუსტების მიზნით.

ქარხნული წუნის აღმოჩენა პროდუქტის ჩაბარების შემდეგ

ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში მომხმარებელმა უნდა აცნობოს კომპანიას პრობლემის შესახებ პროდუქტის მიღებიდან არაუგვიანეს ერთი კვირის განმავლობაში.

საჭიროა ელ. ფოსტის საშუალებით მოგვაწოდოთ საჭირო ინფორმაცია (შეკვეთის ნომერი, მომხმარებლის სახელი და გვარი) და გამოგვიგზავნოთ დეფექტის ამსახველი ფოტოსურათი. ელექტრონული ფოსტით აღნიშნული ინფორმაციის გამოგზავნა სავალდებულოა.

პროდუქტის დაბრუნება ფიზიკურად უნდა განხორციელდეს თბილისში, რომან მიმინოშვილის 1-ში მდებარე სუპერის ფილიალში კომპანიასთან წინასწარ შეთანხმებული დროის მიხედვით.

ადგილზე ფიზიკურად გამოცხადების შემდეგ მოხდება დეფექტის შეფასება, ჩანაცვლება ან პროდუქტის დაბრუნება.