კუბიკები 643 ერთეული Kawasaki Ninja H2R Motorcycle Technic Lego

50% ფასდაკლება!

კუბიკები 643 ერთეული Kawasaki Ninja H2R Motorcycle Technic Lego

ხელს უწყობს მოტორული და შემოქმედებითი უნარების განვითარებას. შესანიშნავია როლური თამაშებისთვის. განკუთვნილია ბავშვებისთვის 10 წლიდან. ლეგო, ლეგოები, ლეგო კონსტრუქტორი, ლეგო კონსტრუკტორი, ლეგო კონსტრუქტორები, ლეგო კონსტრუკტორები, ნამდვილი ლეგო, ნამდვილი ლეგოს ნაკრები, ასაწყობი ლეგო, ასაწყობი ლეგოები, ლეგო კუბიკები, ლეგოს კუბიკი, ლეგოს კუბიკები, ლეგოს კუბიკების ნაკრები, ლეგოს ნაბორი, ლეგოს სეტი, ლეგოს ასაწყობი სეტი, ლეგოს კუბიკების სეტი, ლეგოს ნაწილები, ლეგოს სათამაშოები, ლეგოს ნაკრები, ლეგოს ნაკრებები, ლეგოს ასაწყობი სათამაშოები, ოფიციალური ლეგო, ოფიციალური ლეგოები, ოფიციალური ლეგო საქართველო, ოფიციალური ლეგოს ნაკრები, ლეგოს ოფიციალური ნაკრები, ლიცენზირებული ლეგო, ლიცენზირებული ლეგოს ნაკრები, ლიცენზირებული ლეგოები, ლიცენზირებული ლეგოს ნაკრები, ლეგო საქართველო, ლეგო საქართველოში, ასაწყობი კუბიკები, კონსტრუქტორი კუბიკები, კუბიკების ნაკრები, ასაწყობი კუბიკების ნაკრები, კონსტრუქტორი სათამაშო, კონსტრუქტორი სათამაშოები, კონსტრუქციის სათამაშოები, ასაწყობი სათამაშო, ასაწყობი სათამაშოები, ასაწყობი ნაკრები, ასაწყობი კონსტრუქტორი, ასაწყობი კონსტრუქტორები, ასაწყობი კონსტრუქციის ნაკრები, ასაწყობი ნაწილების სათამაშო ნაკრები, ასაწყობები, კონსტრუქტორები, კოსნტრუქტორი, კონსტრუკტორი, კონსტრუკციის ნაკრები, კუბიკების თამაშები, კუბიკები ასაწყობი, ლეგო ბრიქს, ბრიქ სეტ, მაღალი ხარისხის კუბიკები, მაღალი ხარისხის უსაფრთხო კუბიკები, მაღალი ხარისხის პლასტმასის კუბიკები, მაღალი ხარისხის ასაწყობი კუბიკები, მაღალი ხარისხის ასაწყობი სათამაშოები, მაღალი ხარისხის ლეგო, მაღალი ხარისხის ლეგოები, მაღალი ხარისხის კონსტრუქტორი, მაღალი ხარისხის კონსტრუქტორი სათამაშო, მაღალი ხარისხის კონსტრუქტორი სათამაშოები, ხარისხიანი კუბიკები, ხარისხიანი უსაფრთხო კუბიკები, ხარისხიანი პლასტმასის კუბიკები, ხარისხიანი ასაწყობი კუბიკები, ხარისხიანი ასაწყობი სათამაშოები, ხარისხიანი ლეგო, ხარისხიანი ლეგოები, ხარისხიანი კონსტრუქტორი, ხარისხიანი კონსტრუქტორი სათამაშო, ხარისხიანი კონსტრუქტორი სათამაშოები,
უსაფრთხო კუბიკები, უსაფრთხო პლასტმასის კუბიკები, უსაფრთხო ასაწყობი კუბიკები, უსაფრთხო ასაწყობი სათამაშოები, უსაფრთხო ლეგო, უსაფრთხო ლეგოები, უსაფრთხო კონსტრუქტორი, უსაფრთხო კონსტრუქტორი სათამაშო, უსაფრთხო კონსტრუქტორი სათამაშოები,
lego, legoebi, lego konstruqtori, lego konstruktori, lego constructori, lego konstruqtorebi, lego konstruktorebi, lego constructorebi, namdvili lego, namdvili legos nakrebi, asawyobi lego, asacyobi lego, asatskobi lego, asackobi lego, asatsyobi lego, asawyobi legoebi, asacyobi legoebi, asatskobi legoebi, asackobi legoebi, asatsyobi legoebi, lego kubikebi, legos kubiki, legos kubikebi, legos kubikebis nakrebi, legos nabori, legos seti, legos asawyobi seti, legos asacyobi seti, legos asatskobi seti, legos asackobi seti, legos asatsyobi seti, legos kubikebis seti, legos nawilebi, legos natsilebi, legos nacilebi, legos satamashoebi, legos satamaSoebi, legos nakrebi, legos nakrebebi, legos asawyobi satamashoebi, legos asacyobi satamashoebi, legos asatskobi satamashoebi, legos asackobi satamashoebi, legos asatsyobi satamashoebi, oficialuri lego, opicialuri lego, oficialuri legoebi, opicialuri legoebi, oficialuri lego saqartvelo, opicialuri lego sakartvelo, oficialuri legos nakrebi, opicialuri legos nakrebi, legos oficialuri nakrebi, legos opicialuri nakrebi, licenzirebuli lego, litsenzirebuli lego, licenzirebuli legoebi, litsenzirebuli legoebi, licenzirebuli legos nakrebi, litsenzirebuli legos nakrebi, lego saqartveloshi, lego sakartveloshi,
asawyobi kubikebi, asawkobi kubikebi, asatskobi kubikebi, asatsyobi kubikebi, asacyobi kubikebi, asackobi kubikebi, konstruqtori kubikebi, konstruktori kubikebi, kubikebis nakrebi, asawyobi kubikebis nakrebi, asawkobi kubikebis nakrebi, asatsyobi kubikebis nakrebi, asatskobi kubikebis nakrebi, asacyobi kubikebis nakrebi, asackobi kubikebis nakrebi, konstruqtori satamasho, konstruktori satamasho, konstruqtori satamashoebi, konstruktori satamashoebi, konstruqciis satamashoebi, konstruktsiis satamashoebi, asawyobi satamashoebi, asawkobi satamashoebi, asatskobi satamashoebi, asatsyobi satamashoebi, asacyobi satamashoebi, asackobi satamashoebi, asawyobi nakrebi, asawkobi nakrebi, asatskobi nakrebi, asatsyobi nakrebi, asacyobi nakrebi, asackobi nakrebi, konstruqciis nakrebi, kubikebis tamashebi, kubikebi asacyobi, kubikebi asawyobi, kubikebi asatskobi, maRali xarisxis kubikebi, magali xarisxis kubikebi, maghali khariskhis kubikebi, magali xarisxis usaprtxo kubikebi, maghali khariskhis usafrtkho kubikebi, magali xarisxis plastmasis kubikebi, maghali khariskhis plastmasis kubikebi, magali xarisxis asawyobi kubikebi, maghali khariskhis asatsyobi kubikebi, magali xarisxis asawyobi satamashoebi, maghali khariskhis asatskobi satamashoebi, magali xarisxis lego, maghali khariskhis lego, magali xarisxis legoebi, maghali khariskhis legoebi, magali xarisxis konstruqtori, maghali khariskhis konstruktori, magali xarisxis konstruqtori satamashoebi, maghali khariskhis konstruktori satamashoebi, xarisxiani kubikebi, khariskhiani kubikebi, xarisxiani usaprtxo kubikebi, khariskhiani usafrtkho kubikebi, xarisxiani plastmasis kubikebi, khariskhiani plastmasis kubikebi, xarisxiani asawyobi kubikebi, khariskhiani asatsyobi kubikebi, xarisxiani asawyobi satamashoebi, khariskhiani asatskobi satamashoebi, xarisxiani lego, khariskhiani lego, xarisxiani legoebi, khariskhiani legoebi, xarisxiani konstruqtori, khariskhiani konstruktori, xarisxiani konstruqtori satamashoebi, khariskhiani konstruktori satamashoebi, usaprtxo kubikebi, usafrtkho kubikebi, usaprtxo plastmasis kubikebi, usafrtkho plastmasis kubikebi, usaprtxo asawyobi kubikebi, usafrtkho asatsyobi kubikebi, usaprtxo asawyobi satamashoebi, usafrtkho asatskobi satamashoebi, usaprtxo lego, usafrtkho lego, usaprtxo legoebi, usafrtkho legoebi, usaprtxo konstruktori, usafrtkho konstruqtori, usaprtxo konstruktori satamasho, usafrtkho konstruqtori satamasho
ლეგო ტექნიქ, ლეგო ტექნიკ, ლეგო მოტოციკლეტი, ლეგოს მოტოციკლეტები, ლეგოს ასაწყობი მოტოციკლეტები, ლეგოს კონსტრუქტორი მოტოციკლეტი, კონსტრუქტორი მოტოციკლეტი, ასაწყობი მოტოციკლეტი, ასაწყობი მოტოციკლეტი, მოტოციკლეტი კუბიკები, პლასტმასის ასაწყობი მოტოციკლეტები, lego tecniq, lego teknik, lego technik, lego teqniq, lego motocikleti, lego mototsikleti, legos motocikleti, legos mototsikleti, legos asawyobi motocikleti, legos asacyobi mototsikletebi, legos asatskobi motocikletebi, legos kosntruqtori motocikleti, legos konstruktori mototsikletebi, konstruqtori motocikleti, konstruktori mototsikleti, asawyobi motocikleti, asackobi mototsikleti, asatskobi motocikletebi, asatsyobi mototsikletebi, asawyobi motocikletebi, asackobi mototsikletebi, motocikleti kubikebi, mototsikleti kubikebi, plastmasis asawyobi motocikletebi, plastmasis asatskobi mototsikletebi, 643ნაწილი, 643nawili, 643nacili

 

465.50 232.75

მხოლოდ 2 ცალია მარაგში

დეტალური მახასიათებლები
SKU 192909
ბრენდი:

ასაკობრივი ჯგუფი:

,

ფერი:

,

მასალა:

პერსონაჟი/სერია:

ყუთის ზომები (სმ):

38x26x7

ცალი:

452

ბარკოდი:

5702017583556

მარაგები ფილიალებში

პროდუქტის აღწერილობა

LEGO® Technic™ ნაკრებით 10+ ასაკის ბავშვები ააწყობენ Kawasaki Ninja H2R Motorcycle მანქანას.

მოტოციკლეტის მოდელი ხასიათდება რეალისტური მოძრაობითა და მახასიათებლებით. აღჭურვილია საჭით, საკიდებით, 2 სიჩქარიანი გადაცემათა კოლოფით, 4 დგუშიანი არტიკულირებული ძრავით და დამტენით. თანაც, აწყობისა და თამაშის შემდეგ განათავსებთ სადგამზე და გაახალისეთ ინტერიერი.

მახასიათებლები:

  • ნაკრები შედგება 643 კუბიკისგან
  • ნაკრებით ააწყობთ Kawasaki Ninja H2R Motorcycle მოტოციკლს
  • დასრულებული მოტოციკლის ზომებია: 31x17x9 სმ
  • კუბიკების ნაკრები ეხმარება ბავშვს ცხოვრებისეული ძირითადი უნარების განვითარებაში
  • ხელს უწყობს წვრილი მოტორული და შემოქმედებითი უნარების განვითარებას
  • შესანიშნავია 10+ ასაკის ბავშვებისთვის
  • დაუშვებელია სამ წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის
  • LEGO®-ს კუბიკები შეესაბამება სათამაშოების უსაფრთხოების მკაცრ საერთაშორისო სტანდარტებს

დეტალები:
შეფუთვის ზომები: 38x26x7 სმ
მასალა: პლასტმასი
ასაკი: 10+
ფერი: ფერადი
კუბიკების რაოდენობა: 643

პროდუქტი მოიცავს:
1 x კუბიკები 643 ერთეული

ბრენდის შესახებ

Lego განმავითარებელი სათამაშოების მწარმოებელი დანიური ბრენდია, რომელიც 1932 წელს დაარსდა. მან საქმიანობა დაიწყო ხის სათამაშოების წარმოებით, დღეს კი Lego-ს კუბიკები თითქმის მთელ მსოფლიოშია წარმოდგენილი.

Lego-ს ნაწილები მზადდება ხარისხიანი, უსაფრთხო და გამძლე პლასტმასისგან (ABS). თითოეული კუბიკი დადგენილი სიზუსტით იქმნება. კომპანია წარმოებული პლასტმასის ნარჩენებს ამუშავებს და მისგან ისევ ახალი სათამაშოს ნაწილებს ამზადებს.

Lego ქმნის სხვადასხვა თემატურ სათამაშოებს – ქალაქი, კოსმოსი, დინოზავრები, ვიკინგები, ციხესიმაგრეები, წყალქვეშა კვლევები, მონსტრები და სხვა. ასევე, აწარმოებს Lego Duplo-ს, რომელიც გათვლილია ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის.

შეფასებები (0)

მიმოხილვა

შეფასებები ჯერ არ არის.

მხოლოდ ავტორიზირებულ მომხმარებელს, ვისაც აქვს ეს პროდუქტი შეძენილი, შეუძლია დატოვოს შეფასება.