კუბიკები 1599 ერთეული Mars Crew Exploration Rover Technic Lego

50% ფასდაკლება!

კუბიკები 1599 ერთეული Mars Crew Exploration Rover Technic Lego

ხელს უწყობს მოტორული და შემოქმედებითი უნარების განვითარებას. შესანიშნავია როლური თამაშებისთვის. განკუთვნილია ყველასთვის 11 წლიდან. ლეგო, ლეგოები, ლეგო კონსტრუქტორი, ლეგო კონსტრუკტორი, ლეგო კონსტრუქტორები, ლეგო კონსტრუკტორები, ნამდვილი ლეგო, ნამდვილი ლეგოს ნაკრები, ასაწყობი ლეგო, ასაწყობი ლეგოები, ლეგო კუბიკები, ლეგოს კუბიკი, ლეგოს კუბიკები, ლეგოს კუბიკების ნაკრები, ლეგოს ნაბორი, ლეგოს სეტი, ლეგოს ასაწყობი სეტი, ლეგოს კუბიკების სეტი, ლეგოს ნაწილები, ლეგოს სათამაშოები, ლეგოს ნაკრები, ლეგოს ნაკრებები, ლეგოს ასაწყობი სათამაშოები, ოფიციალური ლეგო, ოფიციალური ლეგოები, ოფიციალური ლეგო საქართველო, ოფიციალური ლეგოს ნაკრები, ლეგოს ოფიციალური ნაკრები, ლიცენზირებული ლეგო, ლიცენზირებული ლეგოს ნაკრები, ლიცენზირებული ლეგოები, ლიცენზირებული ლეგოს ნაკრები, ლეგო საქართველო, ლეგო საქართველოში, ასაწყობი კუბიკები, კონსტრუქტორი კუბიკები, კუბიკების ნაკრები, ასაწყობი კუბიკების ნაკრები, კონსტრუქტორი სათამაშო, კონსტრუქტორი სათამაშოები, კონსტრუქციის სათამაშოები, ასაწყობი სათამაშო, ასაწყობი სათამაშოები, ასაწყობი ნაკრები, ასაწყობი კონსტრუქტორი, ასაწყობი კონსტრუქტორები, ასაწყობი კონსტრუქციის ნაკრები, ასაწყობი ნაწილების სათამაშო ნაკრები, ასაწყობები, კონსტრუქტორები, კოსნტრუქტორი, კონსტრუკტორი, კონსტრუკციის ნაკრები, კუბიკების თამაშები, კუბიკები ასაწყობი, ლეგო ბრიქს, ბრიქ სეტ, მაღალი ხარისხის კუბიკები, მაღალი ხარისხის უსაფრთხო კუბიკები, მაღალი ხარისხის პლასტმასის კუბიკები, მაღალი ხარისხის ასაწყობი კუბიკები, მაღალი ხარისხის ასაწყობი სათამაშოები, მაღალი ხარისხის ლეგო, მაღალი ხარისხის ლეგოები, მაღალი ხარისხის კონსტრუქტორი, მაღალი ხარისხის კონსტრუქტორი სათამაშო, მაღალი ხარისხის კონსტრუქტორი სათამაშოები, ხარისხიანი კუბიკები, ხარისხიანი უსაფრთხო კუბიკები, ხარისხიანი პლასტმასის კუბიკები, ხარისხიანი ასაწყობი კუბიკები, ხარისხიანი ასაწყობი სათამაშოები, ხარისხიანი ლეგო, ხარისხიანი ლეგოები, ხარისხიანი კონსტრუქტორი, ხარისხიანი კონსტრუქტორი სათამაშო, ხარისხიანი კონსტრუქტორი სათამაშოები,
უსაფრთხო კუბიკები, უსაფრთხო პლასტმასის კუბიკები, უსაფრთხო ასაწყობი კუბიკები, უსაფრთხო ასაწყობი სათამაშოები, უსაფრთხო ლეგო, უსაფრთხო ლეგოები, უსაფრთხო კონსტრუქტორი, უსაფრთხო კონსტრუქტორი სათამაშო, უსაფრთხო კონსტრუქტორი სათამაშოები,
lego, legoebi, lego konstruqtori, lego konstruktori, lego constructori, lego konstruqtorebi, lego konstruktorebi, lego constructorebi, namdvili lego, namdvili legos nakrebi, asawyobi lego, asacyobi lego, asatskobi lego, asackobi lego, asatsyobi lego, asawyobi legoebi, asacyobi legoebi, asatskobi legoebi, asackobi legoebi, asatsyobi legoebi, lego kubikebi, legos kubiki, legos kubikebi, legos kubikebis nakrebi, legos nabori, legos seti, legos asawyobi seti, legos asacyobi seti, legos asatskobi seti, legos asackobi seti, legos asatsyobi seti, legos kubikebis seti, legos nawilebi, legos natsilebi, legos nacilebi, legos satamashoebi, legos satamaSoebi, legos nakrebi, legos nakrebebi, legos asawyobi satamashoebi, legos asacyobi satamashoebi, legos asatskobi satamashoebi, legos asackobi satamashoebi, legos asatsyobi satamashoebi, oficialuri lego, opicialuri lego, oficialuri legoebi, opicialuri legoebi, oficialuri lego saqartvelo, opicialuri lego sakartvelo, oficialuri legos nakrebi, opicialuri legos nakrebi, legos oficialuri nakrebi, legos opicialuri nakrebi, licenzirebuli lego, litsenzirebuli lego, licenzirebuli legoebi, litsenzirebuli legoebi, licenzirebuli legos nakrebi, litsenzirebuli legos nakrebi, lego saqartveloshi, lego sakartveloshi,
asawyobi kubikebi, asawkobi kubikebi, asatskobi kubikebi, asatsyobi kubikebi, asacyobi kubikebi, asackobi kubikebi, konstruqtori kubikebi, konstruktori kubikebi, kubikebis nakrebi, asawyobi kubikebis nakrebi, asawkobi kubikebis nakrebi, asatsyobi kubikebis nakrebi, asatskobi kubikebis nakrebi, asacyobi kubikebis nakrebi, asackobi kubikebis nakrebi, konstruqtori satamasho, konstruktori satamasho, konstruqtori satamashoebi, konstruktori satamashoebi, konstruqciis satamashoebi, konstruktsiis satamashoebi, asawyobi satamashoebi, asawkobi satamashoebi, asatskobi satamashoebi, asatsyobi satamashoebi, asacyobi satamashoebi, asackobi satamashoebi, asawyobi nakrebi, asawkobi nakrebi, asatskobi nakrebi, asatsyobi nakrebi, asacyobi nakrebi, asackobi nakrebi, konstruqciis nakrebi, kubikebis tamashebi, kubikebi asacyobi, kubikebi asawyobi, kubikebi asatskobi, maRali xarisxis kubikebi, magali xarisxis kubikebi, maghali khariskhis kubikebi, magali xarisxis usaprtxo kubikebi, maghali khariskhis usafrtkho kubikebi, magali xarisxis plastmasis kubikebi, maghali khariskhis plastmasis kubikebi, magali xarisxis asawyobi kubikebi, maghali khariskhis asatsyobi kubikebi, magali xarisxis asawyobi satamashoebi, maghali khariskhis asatskobi satamashoebi, magali xarisxis lego, maghali khariskhis lego, magali xarisxis legoebi, maghali khariskhis legoebi, magali xarisxis konstruqtori, maghali khariskhis konstruktori, magali xarisxis konstruqtori satamashoebi, maghali khariskhis konstruktori satamashoebi, xarisxiani kubikebi, khariskhiani kubikebi, xarisxiani usaprtxo kubikebi, khariskhiani usafrtkho kubikebi, xarisxiani plastmasis kubikebi, khariskhiani plastmasis kubikebi, xarisxiani asawyobi kubikebi, khariskhiani asatsyobi kubikebi, xarisxiani asawyobi satamashoebi, khariskhiani asatskobi satamashoebi, xarisxiani lego, khariskhiani lego, xarisxiani legoebi, khariskhiani legoebi, xarisxiani konstruqtori, khariskhiani konstruktori, xarisxiani konstruqtori satamashoebi, khariskhiani konstruktori satamashoebi, usaprtxo kubikebi, usafrtkho kubikebi, usaprtxo plastmasis kubikebi, usafrtkho plastmasis kubikebi, usaprtxo asawyobi kubikebi, usafrtkho asatsyobi kubikebi, usaprtxo asawyobi satamashoebi, usafrtkho asatskobi satamashoebi, usaprtxo lego, usafrtkho lego, usaprtxo legoebi, usafrtkho legoebi, usaprtxo konstruktori, usafrtkho konstruqtori, usaprtxo konstruktori satamasho, usafrtkho konstruqtori satamasho
ლეგო ტექნიქ, ლეგო ტექნიკ, ლეგო მანქანა, ლეგოს მანქანები, ლეგოს ასაწყობი მანქანები, ლეგოს კონსტრუქტორი მანქანები, კონსტრუქტორი მანქანა, ასაწყობი მანქანა, ასაწყობი მანქანები, მანქანა კუბიკები, პლასტმასის ასაწყობი მანქანები, lego tecniq, lego teknik, lego technik, lego teqniq, lego manqana, lego mankana, legos manqanebi, legos mankanebi legos asawyobi manqanebi, legos asacyobi manqanebi, legos asatskobi mankanebi, legos kosntruqtori manqanebi, legos konstruktori mankanebi, konstruqtori manqana, konstruktori mankana, asawyobi manqana, asackobi manqana, asatskobi manqana, asatsyobi mankana, asawyobi manqanebi, asackobi manqanebi, asatskobi manqanebi, asatsyobi mankanebi, manqana kubikebi, mankana kubikebi, plastmasis asawyobi manqanebi, plastmasis asatskobi mankanebi, 1599ნაწილი, 1599nawili, 1599nacili

 

899.80 449.90

მხოლოდ 2 ცალია მარაგში

დეტალური მახასიათებლები
SKU 192913
ბრენდი:

ასაკობრივი ჯგუფი:

,

ფერი:

,

მასალა:

პერსონაჟი/სერია:

ყუთის ზომები (სმ):

48x11x38

ცალი:

1599

ბარკოდი:

5702017584140

მარაგები ფილიალებში

პროდუქტის აღწერილობა

სტილი, დახვეწილობა, ფუნქციონალურობა. საოცრად თვალწარმტაცი ვიზუალით ეს LEGO® Technic™Mars Crew Exploration Rover ასაწყობი მანქანა რეალური მოდელის დიზაინსა და მახასიათებლებს ასახავს.
ეს დეტალიზებული Mars Rover მანქანის ნაკრები სავსეა რეალისტური მახასიათებლებით ახალგაზრდა მკვლევრებისთვის. მოდელი იხსნება და მასში აღმოაჩენთ სატვირთო საწოლს და საკიდარს. გამოიყენეთ ამწე რობოტის, ხელსაწყოების და საწვავის რეაქტორის ასაწევად. ეკიპაჟის საცხოვრებელი ოთახები მოიცავს დასაჯდომებს, შხაპს, საპირფარეშოს, სარბენ ბილიკს და მაცივარს.
წარმოდგენილია სპეციალური ელემენტით, რომლის საშუალებით შეგიძლიათ მანქანა დაუკავშიროთ Lego-ს სხვა კოსმოსურ ნაკრებებს.

მახასიათებლები:

  • ნაკრები შედგება 1599 კუბიკისგან
  • ნაკრებით ააწყობთ Mars Crew Exploration Rover მანქანას, რომელიც ხასიათდება რეალისტური დეტალებით
  • სპეციალური ელემენტის საშუალებით შეგიძლიათ მანქანა დაუკავშიროთ Lego-ს სხვა კოსმოსურ ნაკრებებს
  • აწყობილი კონსტრუქციის ზომები: 44x23x21 სმ
  • ხელს უწყობს შემოქმედებითი უნარების განვითარებას
  • განკუთვნილია ყველასთვის 11+ წლიდან
  • LEGO®-ს კუბიკები შეესაბამება სათამაშოების უსაფრთხოების მკაცრ საერთაშორისო სტანდარტებს

დეტალები:
შეფუთვის ზომები: 48x11x38 სმ
მასალა: პლასტმასი
ასაკი: 11+
ფერი: ფერადი
კუბიკების რაოდენობა: 1599

პროდუქტი მოიცავს:
1 x კუბიკები 1599 ერთეული

ბრენდის შესახებ

Lego განმავითარებელი სათამაშოების მწარმოებელი დანიური ბრენდია, რომელიც 1932 წელს დაარსდა. მან საქმიანობა დაიწყო ხის სათამაშოების წარმოებით, დღეს კი Lego-ს კუბიკები თითქმის მთელ მსოფლიოშია წარმოდგენილი.

Lego-ს ნაწილები მზადდება ხარისხიანი, უსაფრთხო და გამძლე პლასტმასისგან (ABS). თითოეული კუბიკი დადგენილი სიზუსტით იქმნება. კომპანია წარმოებული პლასტმასის ნარჩენებს ამუშავებს და მისგან ისევ ახალი სათამაშოს ნაწილებს ამზადებს.

Lego ქმნის სხვადასხვა თემატურ სათამაშოებს – ქალაქი, კოსმოსი, დინოზავრები, ვიკინგები, ციხესიმაგრეები, წყალქვეშა კვლევები, მონსტრები და სხვა. ასევე, აწარმოებს Lego Duplo-ს, რომელიც გათვლილია ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის.

შეფასებები (0)

მიმოხილვა

შეფასებები ჯერ არ არის.

მხოლოდ ავტორიზირებულ მომხმარებელს, ვისაც აქვს ეს პროდუქტი შეძენილი, შეუძლია დატოვოს შეფასება.