კუბიკების 827 ერთეული Singapore Architecture Lego

კუბიკების 827 ერთეული Singapore Architecture Lego

განკუთვნილია ზრდასრულთათვის, 18 წლიდან. LEGO®-ს კუბიკები შეესაბამება სათამაშოების უსაფრთხოების საერთაშორისო მკაცრ სტანდარტებს. ლეგო, ლეგოები, ლეგო კონსტრუქტორი, ლეგო კონსტრუკტორი, ლეგო კონსტრუქტორები, ლეგო კონსტრუკტორები, ნამდვილი ლეგო, ნამდვილი ლეგოს ნაკრები, ასაწყობი ლეგო, ასაწყობი ლეგოები, ლეგო კუბიკები, ლეგოს კუბიკი, ლეგოს კუბიკები, ლეგოს კუბიკების ნაკრები, ლეგოს ნაბორი, ლეგოს სეტი, ლეგოს ასაწყობი სეტი, ლეგოს კუბიკების სეტი, ლეგოს ნაწილები, ლეგოს სათამაშოები, ლეგოს ნაკრები, ლეგოს ნაკრებები, ლეგოს ასაწყობი სათამაშოები, ოფიციალური ლეგო, ოფიციალური ლეგოები, ოფიციალური ლეგო საქართველო, ოფიციალური ლეგოს ნაკრები, ლეგოს ოფიციალური ნაკრები, ლიცენზირებული ლეგო, ლიცენზირებული ლეგოს ნაკრები, ლიცენზირებული ლეგოები, ლიცენზირებული ლეგოს ნაკრები, ლეგო საქართველო, ლეგო საქართველოში, ასაწყობი კუბიკები, კონსტრუქტორი კუბიკები, კუბიკების ნაკრები, ასაწყობი კუბიკების ნაკრები, კონსტრუქტორი სათამაშო, კონსტრუქტორი სათამაშოები, კონსტრუქციის სათამაშოები, ასაწყობი სათამაშო, ასაწყობი სათამაშოები, ასაწყობი ნაკრები, ასაწყობი კონსტრუქტორი, ასაწყობი კონსტრუქტორები, ასაწყობი კონსტრუქციის ნაკრები, ასაწყობი ნაწილების სათამაშო ნაკრები, ასაწყობები, კონსტრუქტორები, კოსნტრუქტორი, კონსტრუკტორი, კონსტრუკციის ნაკრები, კუბიკების თამაშები, კუბიკები ასაწყობი, ლეგო ბრიქს, ბრიქ სეტ, მაღალი ხარისხის კუბიკები, მაღალი ხარისხის უსაფრთხო კუბიკები, მაღალი ხარისხის პლასტმასის კუბიკები, მაღალი ხარისხის ასაწყობი კუბიკები, მაღალი ხარისხის ასაწყობი სათამაშოები, მაღალი ხარისხის ლეგო, მაღალი ხარისხის ლეგოები, მაღალი ხარისხის კონსტრუქტორი, მაღალი ხარისხის კონსტრუქტორი სათამაშო, მაღალი ხარისხის კონსტრუქტორი სათამაშოები, ხარისხიანი კუბიკები, ხარისხიანი უსაფრთხო კუბიკები, ხარისხიანი პლასტმასის კუბიკები, ხარისხიანი ასაწყობი კუბიკები, ხარისხიანი ასაწყობი სათამაშოები, ხარისხიანი ლეგო, ხარისხიანი ლეგოები, ხარისხიანი კონსტრუქტორი, ხარისხიანი კონსტრუქტორი სათამაშო, ხარისხიანი კონსტრუქტორი სათამაშოები,
უსაფრთხო კუბიკები, უსაფრთხო პლასტმასის კუბიკები, უსაფრთხო ასაწყობი კუბიკები, უსაფრთხო ასაწყობი სათამაშოები, უსაფრთხო ლეგო, უსაფრთხო ლეგოები, უსაფრთხო კონსტრუქტორი, უსაფრთხო კონსტრუქტორი სათამაშო, უსაფრთხო კონსტრუქტორი სათამაშოები,
lego, legoebi, lego konstruqtori, lego konstruktori, lego constructori, lego konstruqtorebi, lego konstruktorebi, lego constructorebi, namdvili lego, namdvili legos nakrebi, asawyobi lego, asacyobi lego, asatskobi lego, asackobi lego, asatsyobi lego, asawyobi legoebi, asacyobi legoebi, asatskobi legoebi, asackobi legoebi, asatsyobi legoebi, lego kubikebi, legos kubiki, legos kubikebi, legos kubikebis nakrebi, legos nabori, legos seti, legos asawyobi seti, legos asacyobi seti, legos asatskobi seti, legos asackobi seti, legos asatsyobi seti, legos kubikebis seti, legos nawilebi, legos natsilebi, legos nacilebi, legos satamashoebi, legos satamaSoebi, legos nakrebi, legos nakrebebi, legos asawyobi satamashoebi, legos asacyobi satamashoebi, legos asatskobi satamashoebi, legos asackobi satamashoebi, legos asatsyobi satamashoebi, oficialuri lego, opicialuri lego, oficialuri legoebi, opicialuri legoebi, oficialuri lego saqartvelo, opicialuri lego sakartvelo, oficialuri legos nakrebi, opicialuri legos nakrebi, legos oficialuri nakrebi, legos opicialuri nakrebi, licenzirebuli lego, litsenzirebuli lego, licenzirebuli legoebi, litsenzirebuli legoebi, licenzirebuli legos nakrebi, litsenzirebuli legos nakrebi, lego saqartveloshi, lego sakartveloshi,
asawyobi kubikebi, asawkobi kubikebi, asatskobi kubikebi, asatsyobi kubikebi, asacyobi kubikebi, asackobi kubikebi, konstruqtori kubikebi, konstruktori kubikebi, kubikebis nakrebi, asawyobi kubikebis nakrebi, asawkobi kubikebis nakrebi, asatsyobi kubikebis nakrebi, asatskobi kubikebis nakrebi, asacyobi kubikebis nakrebi, asackobi kubikebis nakrebi, konstruqtori satamasho, konstruktori satamasho, konstruqtori satamashoebi, konstruktori satamashoebi, konstruqciis satamashoebi, konstruktsiis satamashoebi, asawyobi satamashoebi, asawkobi satamashoebi, asatskobi satamashoebi, asatsyobi satamashoebi, asacyobi satamashoebi, asackobi satamashoebi, asawyobi nakrebi, asawkobi nakrebi, asatskobi nakrebi, asatsyobi nakrebi, asacyobi nakrebi, asackobi nakrebi, konstruqciis nakrebi, kubikebis tamashebi, kubikebi asacyobi, kubikebi asawyobi, kubikebi asatskobi, maRali xarisxis kubikebi, magali xarisxis kubikebi, maghali khariskhis kubikebi, magali xarisxis usaprtxo kubikebi, maghali khariskhis usafrtkho kubikebi, magali xarisxis plastmasis kubikebi, maghali khariskhis plastmasis kubikebi, magali xarisxis asawyobi kubikebi, maghali khariskhis asatsyobi kubikebi, magali xarisxis asawyobi satamashoebi, maghali khariskhis asatskobi satamashoebi, magali xarisxis lego, maghali khariskhis lego, magali xarisxis legoebi, maghali khariskhis legoebi, magali xarisxis konstruqtori, maghali khariskhis konstruktori, magali xarisxis konstruqtori satamashoebi, maghali khariskhis konstruktori satamashoebi, xarisxiani kubikebi, khariskhiani kubikebi, xarisxiani usaprtxo kubikebi, khariskhiani usafrtkho kubikebi, xarisxiani plastmasis kubikebi, khariskhiani plastmasis kubikebi, xarisxiani asawyobi kubikebi, khariskhiani asatsyobi kubikebi, xarisxiani asawyobi satamashoebi, khariskhiani asatskobi satamashoebi, xarisxiani lego, khariskhiani lego, xarisxiani legoebi, khariskhiani legoebi, xarisxiani konstruqtori, khariskhiani konstruktori, xarisxiani konstruqtori satamashoebi, khariskhiani konstruktori satamashoebi, usaprtxo kubikebi, usafrtkho kubikebi, usaprtxo plastmasis kubikebi, usafrtkho plastmasis kubikebi, usaprtxo asawyobi kubikebi, usafrtkho asatsyobi kubikebi, usaprtxo asawyobi satamashoebi, usafrtkho asatskobi satamashoebi, usaprtxo lego, usafrtkho lego, usaprtxo legoebi, usafrtkho legoebi, usaprtxo konstruktori, usafrtkho konstruqtori, usaprtxo konstruktori satamasho, usafrtkho konstruqtori satamasho
ლეგო არქიტექტურა, ლეგო შენობები, ლეგო ქალაქები, ლეგო შენობების ასაწყობი ნაკრები, ლეგო ქალაქების ასაწყობი ნაკრები, ლეგო არქიტექტურის კუბიკები, ლეგო ნაგებობები, lego architectura, lego arqiteqtura, lego arkitektura, lego shenobebi, lego qalaqebi, lego kalakebi, lego shenobebis asawyobi nakrebi, lego shenobebis asatsyobi nakrebi, lego shenobebis asackobi nakrebi, lego qalaqebis asawyobi nakrebi, lego kalakebis asatsyobi nakrebi, lego qalaqebis asackobi nakrebi, lego arqiteqturis kubikebi, lego arkitekturis kubikebi, lego architeqturis kubikebi, lego nagebobebi, 827ნაწილი, 827nawili, 827nacili

 

188.50

მარაგში

დეტალური მახასიათებლები
SKU 192968
ბრენდი:

ასაკობრივი ჯგუფი:

ფერი:

მასალა:

პერსონაჟი/სერია:

ყუთის ზომები (სმ):

26x19x12

ცალი:

827

ბარკოდი:

5702017152332

მარაგები ფილიალებში

პროდუქტის აღწერილობა

LEGO® წარმოგვიდგენს არქიტექტურული ნაგებობების თემატიკურ კოლექციას Architecture. კოლექცია განკუთვნილია მოზარდებისა და ზრდასრულებისთვის. შესანიშნავი საჩუქარია მათთვის, ვინც დაინტერესებულია STEM-ით, ცნობილი შენობებით და ღირსშესანიშნაობებით. კოლექციის თითოეული ნაკრები დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას ახდენს! კოლექციაში ნახავთ ნიუ-იორკის, ლონდონის, პარიზის, ტოკიოს, სინგაპურის და მსოფლიოს სხვა მრავალი ქალაქის არქიტექტურული ნაგებობის რეალისტურ მოდელს.

იმოგზაურეთ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე შთამბეჭდავ ქალაქში, როდესაც ააწყობთ LEGO® Architecture-ის სინგაპურის მოდელს! ისიამოვნეთ საინტერესო აწყობის პროცესით – შექმენით Marina Bay Sands-ის სანაპირო, the OCBC ცენტრი, One Raffles Place-ი, Lau Pa Sat-ის საკვების მარკეტი, The Fullerton-ის სინგაპურის სასტუმრო და Supertree Grove-ის გასაოცარი ბაღი. შემდეგ კი გააფორმეთ სინგაპურის მდინარისა და ხეების ელემენტებით, მაქსიმალურად ავთენტური და რეალისტური ხედისთვის. განკუთვნილია ყველასთვის, ვისაც აინტერესებს მოგზაურობა, არქიტექტურა, კულტურა, ისტორია და დიზაინი.

ვიდეო:

მახასიათებლები:

  • ნაკრები შედგება 827 კუბიკისგან
  • დასრულებული კონსტრუქციის ზომებია: 28x16x9 სმ
  • განათავსეთ თვალსაჩინო ადგილზე და წარმოაჩინეთ სიამაყით
  • ნაკრებში შედის ასაწყობი კონსტრუქცია აქსესუარებით, ილუსტრირებული ინსტრუქცია და ასაწყობი მოდელის შესახებ საინფორმაციო ბუკლეტი
  • განკუთვნილია ზრდასრულთათვის, 18 წლიდან
  • LEGO®-ს კუბიკები შეესაბამება სათამაშოების უსაფრთხოების საერთაშორისო მკაცრ სტანდარტებს

დეტალები:
შეფუთვის ზომები: 26x19x12 სმ
მასალა: პლასტმასი
ასაკი: 18 +
ფერი: ფერადი
კუბიკების რაოდენობა: 827

პროდუქტი მოიცავს:
1 x კუბიკები 827 ერთეული

ბრენდის შესახებ

Lego განმავითარებელი სათამაშოების მწარმოებელი დანიური ბრენდია, რომელიც 1932 წელს დაარსდა. მან საქმიანობა დაიწყო ხის სათამაშოების წარმოებით, დღეს კი Lego-ს კუბიკები თითქმის მთელ მსოფლიოშია წარმოდგენილი.

Lego-ს ნაწილები მზადდება ხარისხიანი, უსაფრთხო და გამძლე პლასტმასისგან (ABS). თითოეული კუბიკი დადგენილი სიზუსტით იქმნება. კომპანია წარმოებული პლასტმასის ნარჩენებს ამუშავებს და მისგან ისევ ახალი სათამაშოს ნაწილებს ამზადებს.

Lego ქმნის სხვადასხვა თემატურ სათამაშოებს – ქალაქი, კოსმოსი, დინოზავრები, ვიკინგები, ციხესიმაგრეები, წყალქვეშა კვლევები, მონსტრები და სხვა. ასევე, აწარმოებს Lego Duplo-ს, რომელიც გათვლილია ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის.

შეფასებები (0)

მიმოხილვა

შეფასებები ჯერ არ არის.

მხოლოდ ავტორიზირებულ მომხმარებელს, ვისაც აქვს ეს პროდუქტი შეძენილი, შეუძლია დატოვოს შეფასება.